Αυτοματισμοί κτιρίων


Building Automation

Χαρείτε την πολύ μεγάλη ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχο και ευκολία που σας παρέχει ένα έξυπνο κτίριο χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία σε λογικό κόστος.

Η Intelligent Home επιλέγει και εργάζεται αποκλειστικά με το σύστημα αυτοματισμών ΚΝΧ για το λόγο ότι έχει ξεκάθαρη αρχιτεκτονική, βασίζεται σε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα και είναι το μόνο “ανοικτό σύστημα” στην αγορά. Παράλληλα καλύπτει και τις απαιτήσεις του ανώτερου επιπέδου απόδοσης ενέργειας "Top Energy Performance Class", σύμφωνα με το πρότυπο EN 15232 (Energy Performance of Buildings).

Η ΚΝΧ τεχνολογία μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε ανεξάρτητα μέχρι τώρα συστήματα ελέγχου όπως η θέρμανση, ο κλιματισμός, τα ρολά, η διανομή εικόνας και ήχου, το σύστημα ασφαλείας, ο φωτισμός, και η διαχείριση ενέργειας, να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται σε ένα ενιαίο κτιριακό περιβάλλον.

Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης των διαφορετικών συστημάτων ελέγχου είναι η άνεση, η εκτεταμένη λειτουργικότητα, η ασφάλεια, η απομακρυσμένη πρόσβαση και η καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου τα οποία αποτελούν και τους κυριότερους τομείς όπου θα πρέπει να αναζητηθούν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Στην εταιρία μας πιστεύουμε ότι το στάδιο του σχεδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ειδικά προσαρμοσμένου έξυπνου συστήματος, που θα ταιριάζει και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας και ταυτόχρονα θα επιτυγχάνει τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενεργείας. Μελετούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, σάς ενημερώνουμε για τις δυνατότητες ενός «έξυπνου» συστήματος, προτείνουμε λύσεις, επιλέγουμε μαζί τον εξοπλισμό και τον τρόπο χειρισμού και λειτουργίας του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, υλοποιούμε την εγκατάσταση και είμαστε πάντα δίπλα σας, όποτε χρειαστεί. Οι λύσεις που προτείνουμε απευθύνονται σε ανθρώπους που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους στην κατοικία ή το εργασιακό τους περιβάλλον και πραγματοποιούν μια επένδυση που θα αποδίδει και αύριο.“

Συνδυάστε περισσότερη άνεση και ασφάλεια με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας!Lighting & Shutters

Απλότητα

Burglar Alarm

Ασφάλεια

Heating & Cooling

Άνεση

iHome Control

Τεχνολογία