Συστήματα ασφαλείας

Καταρχάς, αυτό που έχει την πρέπουσα σημασία από τον μελετητή και τον εγκαταστάτη είναι η ασφάλεια των ενοίκων σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο η άνεση, που και τα δυο μαζί σαν άθροισμα μας κάνουν ποιότητα ζωής!

Μια έξυπνη κατοικία μπορεί να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο και για την αυτοπροστασία της, αλλά πρωτίστως για την δική σας και της περιουσίας σας.

Προφυλάξτε την κατοικία σας με ένα σκεπτόμενο σύστημα που εκμεταλλεύεται όλους τους εγκατεστημένους αυτοματισμούς.
Φανταστείτε ένα σύστημα ασφαλείας που να μπορεί να επιτηρεί και να παρέχει ασφάλεια στον εξοπλισμό και τις λειτουργίες του κτιρίου σε περιπτώσεις βραχυκυκλώματος, διακοπής ρεύματος, πλημμύρας, πυρκαγιάς, ισχυρού ανέμου, υπερθέρμανσης, παγετού και βροχής.
Ένα σύστημα ασφαλείας που να μπορεί να αποτρέπει τον εισβολέα, δίνοντας του την πολύ ρεαλιστική εικόνα κατοικημένου σπιτιού, για όσο εσείς απουσιάζετε, με τη λειτουργία της προσομοίωσης παρουσίας. Έτσι μπορεί να δημιουργεί προκαθορισμένους ήχους, να θέτει σε λειτουργία σενάρια φωτισμού, ρολών, καθώς και να ειδοποιεί το κέντρο λήψεως σημάτων, την αστυνομία και την πυροσβεστική.