Θέρμανση & Ψύξη

 

Ο έλεγχος της θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού γίνεται με στόχο την αποφυγή σπατάλης ενέργειας, χωρίς όμως την απώλεια άνεσης. Ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται, ο έλεγχος μπορεί να είναι για ολόκληρο το κτήριο, ανά όροφο ή ανά χώρο. Διατηρείστε το σπίτι σας πάντα άνετο, ελέγχοντας αυτόματα τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας σε κάθε δωμάτιο.

Με την ενσωμάτωση των λειτουργιών της θέρμανσης αλλά και του κλιματισμού στην τεχνική KNX μπορούμε να επιτύχουμε:

  • Δημιουργία ανεξάρτητων θερμικών ζωνών, με αποτέλεσμα τον έλεγχο κάθε μιας ξεχωριστά.
  • Τον έλεγχο λειτουργίας τους από το κινητό σας τηλέφωνο.
  • Έλεγχο από ένα κεντρικό σημείο (οθόνη αφής, PC, TV).
  • Απομακρυσμένο χειρισμό μέσω διαδίκτυο.
  • Έλεγχο της στάθμης πετρελαίου.
  • Διαχείριση λειτουργίας με βάση την κατάσταση των ανοιγμάτων (παράθυρα, πόρτες).
  • Προγραμματιζόμενα σενάρια θέρμανσης (άνεση, αναμονή, νυχτερινό).
  • Λειτουργία κλιματισμού ανάλογα με την παρουσία ανθρώπου.
  • Λειτουργία θέρμανσης-κλιματισμού σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία.

H σωστή θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο!