Διαχείριση Ενέργειας


Energy management solutions

Ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων έχει ως σκοπό την επιτήρηση ή και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτηρίου.
Χρησιμοποιείστε κατάλληλους μετρητές ενέργειας που μπορούν να τοποθετηθούν και να συνδεθούν στον κεντρικό πίνακα παροχής μιας εγκατάστασης, έτσι ώστε να δίνουν πληροφορίες στο bus για τα φυσικά μεγέθη που έχουν σχέση με τη κατανάλωση (τάση, ρεύμα, ενεργός ισχύς κ.ά.). Έτσι είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων όλων των εγκαταστάσεων από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή εξοπλισμένου με κατάλληλο λογισμικό και υλικό.
Μέσω του εγκατεστημένου συστήματος μετρητών ενέργειας μπορείτε να κάνετε διάγνωση της κατανάλωσης ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να το προγραμματίσετε έτσι ώστε να γνωρίζει τα επιθυμητά όρια κατανάλωσης. Άμεσο αποτέλεσμα αυτών είναι να αποφασίζει το σύστημα ποιές καταναλώσεις θα δεχτούν ποιές πληροφορίες από αυτό (π.χ. ποιές θα απενεργοποιηθούν για πόσο χρονικό διάστημα κτλ) με σκοπό να διατηρηθούν τα επιθυμητά όρια κατανάλωσης ενέργειας που έχουμε μελετήσει για κάθε κτήριο.