Προσφορά LED Φωτισμού

Χρηματοδοτήστε τις επενδύσεις σας από τα οικονομικά οφέλη της εξοικονόμησης!
Για να τεκμηριωθεί το ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται για το φωτισμό του κτιρίου και παράλληλα για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η απόσβεση της απαιτούμενης επένδυσης σας, η εταιρεία Intelligent Home, εκπονεί ΔΩΡΕΑΝ λεπτομερή οικονομοτεχνική μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας.

Κατόπιν αιτήματος σας, εκπρόσωπος της εταιρείας μας, επισκέπτεται το χώρο σας για μια επιτόπου επιθεώρηση και καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής του συστήματος φωτισμού καθώς και της χρήσης που γίνεται σε αυτά.

Στη συνέχεια και με βάση την παραπάνω καταγραφή, συντάσσεται και σας παραδίδετε λεπτομερέστατη οικονομοτεχνική μελέτη μέσω της οποίας σας αναλύεται η υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού και το κόστος χρήσης της, σας περιγράφεται το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους που προκύπτει από την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού, με εξοπλισμό τεχνολογίας LED καθώς και ο χρόνος απόσβεσης της προτεινόμενης επένδυσης.

Στόχος της κάθε μελέτης και εφαρμογής μας είναι ο όσο το δυνατόν γρηγορότερος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης σας, καθώς και η μείωση του απαιτούμενου κόστους συντήρησης των εγκαταστάσεων σας.

Η μελέτη συνοδεύεται από αναλυτική προσφορά με το ακριβές κοστολόγιο που απαιτείται για τον προτεινόμενο εξοπλισμό καθώς και από τα απαραίτητα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας CE, ROHS, για όλα τα προτεινόμενα προϊόντα.

Σας καλούμε να συζητήσουμε και να σας προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.